Lễ Tân Hôn Phương Bình & Mỹ Đạt Lễ Thành hôn Trọng Ân & Diễm Hương Lễ Thành Hôn Danh Tuấn & Thanh Thảo Lễ Báo Hỷ Trọng Thịnh & Bích Hiếu Lễ Thành Hôn Quốc Tùng & Thanh Trúc Lễ Tân Hôn Văn Thía & Mộng Trinh Lễ Báo Hỷ Văn Phúc & Yến Nga Lễ Thành Hôn Ngọc Phổ & Lưu Hiền Lễ Thành Hôn Văn Châu & Ngọc Xuân Lễ Đính hôn Văn Tiến & Huyền Luật Lễ Thành Hôn Văn Thưởng & Ngọc Lan Lễ Vu Quy Kim Thanh & Minh Hoàng Lễ Thành hôn Vĩnh Phương & Văn Ngạn Lễ Tân Hôn Phi Hùng & Yến Nhi Lễ Vu Quy Kim Nhun g & Quang Lâm Lễ Thành hôn Du Khánh & Phượng Ánh Lễ Thành hôn Duy Hiệp & Hằng Ni Lễ Tân hôn Tuấn Anh & Tuyết Nga (100% hoa tươi) Lễ Tân Hôn Nam Trọng & Thu Ngà Lễ Thành hôn Hồng Phúc & Yến Phương Lễ Vu Quy Thục Linh & Trần Huy Lễ Thành hôn Hoàng Hiệp & Thanh Hằng Lễ Thành hôn Huy Dũng & Phan Lành Lễ Thành hôn Lưu Quang & Nguyễn Trang Lễ Vu Quy Kim Xuyến & Minh Trường Lễ Thành hôn Hoàng Phúc & Thảo Quyên Lễ Tân Hôn Minh Khương & Diễm Phương Lễ Thành Hôn Tư Khoa & Mỹ Dung Lễ Thành hôn Hòa  & Uyên